فن جمیل - زندگی و آثار استاد علی محمد اصفهانی(کاشی ساز و نقاش دوره قاجار)

کتاب فن جمیل – زندگی و آثار استاد علی محمد اصفهانی(کاشی ساز و نقاش دوره قاجار) منتشر شد

استاد علی محمد اصفهانی از هنرمندان دورۀ قاجار است. او در کاشی‌سازی، نقاشی و معماری تبحر داشت. در سال 1301هـ..ق از اصفهان به تهران عزیمت و کارخانه‌ای در دارالخلافه تأسیس
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید

جامعه‌شناسی هنرها؛ شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر» به چاپ چهارم رسید

با استقبال مخاطبان هنری و علاقه‌مندان پژوهشگر هنر، جامعه‌شناسی هنرها به چاپ چهارم رسید و دوباره در دسترس مخاطبان آثار هنری قرار گرفت و راهی بازار نشر شد. این کتاب
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید
تاب فرار از مدرسه  بررسی احوال و آثار محمدکریم پیرنیا از منظر تاریخ پژوهی معماری ایران به چاپ رسید

كتاب فرار از مدرسه بررسی احوال و آثار محمدکریم پیرنیا از منظر تاریخ پژوهی معماری ایران به چاپ رسید

در طی سالیان، مدح بی حساب پیرنیا یا بهره گیری ابزاری از او از یک سو و نقد منصفانۀ او از سوی دیگر، چهرۀ او و اندیشه اش را معوج
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید

کتاب حکمت هنر و زیبایی در اسلام؛ فلسفه و حکمت (۶) به چاپ هفتم رسید

کتاب حکمت هنر و زیبایی در اسلام؛ فلسفه و حکمت (6) به چاپ هفتم رسید مجموعه كتابهاي فلسفه و حكمت حاصل سلسله سخنراني هايي دربارۀ زيبايي‌شناسي فلسفي و فلسفۀ هنر
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید
چاپ هشتم کتاب دانشنامه زیبایی شناسی به تازگی در فهرست کتاب های تجدید چاپ شده انتشارات فرهنگستان هنر قرار گرفت.

چاپ هشتم کتاب دانشنامه زیبایی شناسی به تازگی در فهرست کتاب های تجدید چاپ شده انتشارات فرهنگستان هنر قرار گرفت.

چاپ هشتم کتاب دانشنامه زیبایی شناسی به تازگی در فهرست کتاب های تجدید چاپ شده انتشارات فرهنگستان هنر قرار گرفت.   تاب دانشنامه زیبایی شناسی، که چاپ های قبلی آن با
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید

عرضۀ کتاب های مؤسسۀ متن(انتشارات فرهنگستان هنر)با تخفیف ۲۵% به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

عرضۀ کتاب های مؤسسۀ متن(انتشارات فرهنگستان هنر)با تخفیف 25% به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن (انتشارات فرهنگستان هنر) به مناسبت حلول ماه
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید
کتاب خیال،مثال و جمال در عرفان اسلامی فلسفه و حکمت (4) به چاپ پنجم رسید

کتاب خیال،مثال و جمال در عرفان اسلامی فلسفه و حکمت (۴) به چاپ پنجم رسید

کتاب خیال،مثال و جمال در عرفان اسلامی فلسفه و حکمت (4) به چاپ پنجم رسید   مجموعه كتابهاي فلسفه و حكمت حاصل سلسله سخنراني هايي دربارۀ زيبايي‌شناسي فلسفي و فلسفۀ
ادامه مطلب
دیدگاهتان را بنویسید