,

کتاب ششم، گنجینه کتاب تخصصی علمی، پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی اسلامی


به اهتمام دکتر محمدمهدی هراتی

200,000 ریال

فصلنامه گنجینه درصدد فراهم آوردن زمینه‌هایی برای شناخت گنجینه‌های ارزشمند و مواریث بی‌بدیل هنرهای ملی ایرانی ـــ اسلامی و روشنی بخشیدن به اندیشه و ذوق شیفتگان هنرهای سنتی است تا غبار فراموشی و نسیان را از چهره گهربار این گنج‌های شایان بزداید. تاکنون هشت شماره از این مجموعه کتب تخصصی علمی ــــ پژوهشی در زمینه هنرهای سنتی ایرانی ــــ اسلامی مربوط به حوزه های مختلف هنری چاپ و منتشر شده است. کتاب حاضر شمارۀ ششم از فصلنامه گنجینه است که دوازده مقاله علمی و هنری در حوزۀ نگارگری را دربر می‌گیرد.
اولین مقاله با عنوان «زیبایی‌شناسی هنر تیموری در شاهنامه محمد جوکی» نوشتۀ دکتر علی اصغر شیرازی است که در آن ویژگی های تصویری شاهنامه محمد جوکی را با مطالعۀ اسناد تاریخی و تطبیق با نمونه‌های تولید شده در کارگاه‌های سلطنتی و تبیین برخی جنبه‌های زیبایی شناسی آن مورد بررسی قرار داده است.
مقاله دوم با عنوان «گوهر جان بر مصحف آیات» نوشتۀ دکتر محمد مهدی هراتی دربارۀ کتابت های قرآنی خاندان روزبهان شیرازی در قرن دهم هجری است.
مقالۀ سوم تحت عنوان «عناصر هویت و فرهنگ ایرانی در آثار هنر اسلامی» اثر دکتر مهناز شایسته‌ فر است.
چهارمین مقاله با عنوان «حرکت به سمت چپ در نگاره‌‌های معراج‌ نامه شاهرخی بر پایه آراء ابن عربی» نوشتۀ دکتر علی اصغر شیرازی و مهدی بدوی میانکاله، کارشناس ارشد نقاشی در دانشکده هنر دانشگاه شاهد است که در آن نگاره‌های معراج نامه شاهرخی با موضوع معراج پیامبر با توجه به تأثیر تفکر ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته است
عنوان مقاله پنجم «کتیبه‌های ابنیه در نگاره‌های قرون نهم و دهم هجری اثر دکتر نغمه حسین قزوینی است که در آن به توضیح اجمالی دربارۀ کتیبه نگاری ابنیه در این دو سده و دسته بندی کتیبه‌های موجود در نگاره‌ها برحسب مضمون پرداخته است.
«اندیشه مانی و بهزاد بر مبنای نگاره‌ ها»، عنوان ششمین مقاله این مجموعه نوشتۀ فهیمه پیرستانی، کارشناس ارشد پژوهش هنر و مدرس گروه هنر دانشگاه شهرکرد است.
مقاله هفتم با عنوان «مطالعۀ نقوش مشترک میان منسوجات ایران دوره سلجوقی (قرون پنجم و ششم هجری قمری) و منسوجات اسپانیا (قرون یازدهم و دوازدهم هجری قمری) اثر دکتر علیرضا طاهری، دکتر زهرا حسین آبادی و آمنه اسفندیاری است که در آن با روش توصیفی و تطبیقی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای به این مهم پرداخته اند.
عناوین مقالات بعدی عبارت اند از: «تأثیرات تجارت عصر شاه عباس بزرگ بر نگارگری سده یازدهم هجری» نوشتۀ دکتر محمدعلی رجبی و حمیدرضا شکیبی؛ «شکوه تذهیب در خوشنویسی ام سلمه» از طاهره ملامحمدی؛ «رمزهای رنگین» نوشتۀ رضا میرمبین؛ «رخ نمون‌های صخره‌ای در نگارگری ایران» اثر دکتر علیرضا طاهری و سمیه ربیعی؛ و در نهایت «نمادپردازی در طرح شمسه و آفرینش گیاهان» نوشتۀ دکتر حبیب الله صادقی و مهناز ابراهیم زاده.

شناسه محصول: 367 دسته: , برچسب:

مشخصات کلی

شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر

نوع فایل