پژوهشنامه فرهنگستان هنر (۹) نقد سنت گرایانه هنر


سردبیر: منیژه کنگرانی

100,000 ریال

“نقد سنت‌گرايانه هنر
بخش اول : اصول و مباني نقد پژوهش هنري
معرفي رويكرد ساختار افق و كاربرد آن در بررسي نقاشي‌هاي كاروس و فريدريش (دكتر آناهيد همپارتيان)
سرزميني بر لبه زمان، بازخواني انديشه‌هاي فلسفي تيتوس بوركهارت درباره جغرافياي رمزي «مغرب اقصي»
بخش دوم: نقدنامه
نقد سنت‌گرايانه: زمنيه‌‌ها و روش
سنت‌گرايان، زيبايي و سلسله مراتب هنر (دكتر محمد حسن فغفوري)
بررسي و نقد زيبايي و كمال از نظر آناندا كوماراسوامي (دكتر سعيد بيناي مطلق)
آناندا كوماراسوامي و تفسير نمادها (نيكلاس بويلستون)
نقد حكماي حكمت خالده بر انديشه و هنر مدرن با تكيه بر آثار فريتهيوف شوئون (ايرج داداشي)
نقدِ نقد (نقدي بر آراء منتقدان سنت‌گرايان پيرامون هنر اسلامي)(دكتر حسن بلخاري قهي)”

شناسه محصول: 153 دسته:

مشخصات کلی

وزن 366 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر