پژوهشنامه فرهنگستان هنر (۱۳) نقد ساختارگرایانه هنر


سردبیر: منیژه کنگرانی

100,000 ریال

“نقد ساختارگرايانه هنر
بخش اول: اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری
دکتر اصغر فهیمی فر / تحلیلی زیبای یشناسانه از برنام ههای مذهبی تلویزیونی
دکتر نیک زنگویل / موسیقی و رازباوری
بخش دوم: نقدنامه
رویکرد ساختارگرایانه
دکتر کورش صفوی / نقد ساخت گرا
دکتر احمد پاکتچی / هویت تاریخی ساخت گرایی روس
دکتر مهوش قویمی حسن زختاره / تحلیل ساختاری زبان شناختی شعر «در قیر شب »
دکتر علی عباسی / کنشهای روایی براساس روش گرمس؛ مطالعهؤ موردی دو اثر
محسن فخری / عاشقانه‌ای برای گاو؛ نقدی ساختارگرایانه بر اساس دیدگاه گرمس”

شناسه محصول: 205 دسته:

مشخصات کلی

وزن 390 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر