موسیقی عصر صفوی


حسین میثمی

850,000 ریال

کتاب حاضر از سه بخش تشکيل شده است: در بخش اول در چهار فصل به ترتیب کلياتی در مورد جنبه‌هاي مختلف موسیقی دوران صفوی، رابطۀ شاهان صفوی و موسيقی، انواع موسیقی مذهبی و نگرش فقهای شیعه در مورد غناء و در نهایت عوامل مهاجرت موسيقی‌دانان به هند مطرح شده است. در بخش دوم، در سه فصل به سازمان اداری موسيقی در دربار و زوایای مختلف موسیقی، اعم از مباحث عمومی و تخصصی در دو نوع مهم موسيقی نقاره‌ای و موسيقی مجلسی در دربار و سازهای آن پرداخته شده، و در بخش سوم نيز در سه فصل پس از ذکر عالمان موسيقی و آثار و رسالات باقی مانده از اين دوران، نظام موسيقايی و مهم‌ترين مفاهيم مطرح شده در آن به طور کلی تشریح شده و سرانجام در فصل سوم مباحث نظری موسيقی آن دوران مورد كندوكاو قرار گرفته است.

شناسه محصول: 467 دسته:

مشخصات کلی

وزن 384 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر