مقالات نشانه شناسی سبک زندگی وهنر- مجموعه مقالات هم اندیشی


به کوشش: فاطمه بنویدی

200,000 ریال 160,000 ریال

طيف وسيعی از مسائل جامعه ما، به حوزه‌ای بازمی‌گردد که با نام عمومی «سبک زندگی» شناخته می‌شود. «سبک زندگی» بیانگر شیوه‌ای است که از طریق آن هر شخص می‌کوشد در عصر مدرن هویت شخصی خود را متجلی کند و در جوامع مدرن، رفتارهای مصرفی فرد یا سبک زندگی او تعیین‌کنندۀ هویت اجتماعی اوست. سبک زندگی درواقع مفهومی برآمده از تفکر مدرن است که مصداق آن همواره در زندگی انسان‌ها وجود داشته است. پرداختن به سبک زندگی از منظر دانش نشانه‌شناسی به‌عنوان يک ضرورت علمی و عملی متناسب با مباحث جاری در زمان حاضر است، ولی خودآگاهی نسبت به قابل مطالعه بودن سبک زندگی و قابل کنترل بودن آن به اوايل قرن بيستم ميلادی برمی‌گردد. اين مفهوم نخستین بار در سال ۱۹۲۰م در اثری از آلفرد آدلر صورت‌بندی شد و از آن پس تا حد بسیاری توسعه يافت. آنچه به‌عنوان وجه مشترکی ميان کاربرد سبک زندگی برای زندگی فردی و جمعی ديده می‌شود، از سويی تأثير عوامل قهریِ بيرونی بر انتخاب‌هاست که البته گزينه‌ها را برای زندگی محدود می‌کند و از سوی ديگر انتخاب‌هايی است که يک فرد يا جمع انسانی با بهره‌گيری از همان آزادی عملِ باقی مانده، بدان دست می‌‌یازد؛ اما سبک زندگی‌های توليد شده، اگر در محدوده‌ای پديد آمده است که فراتر از جبرِ محيط و طبيعت است، برآمده از ارزش‌ها و پسندهای فرهنگی است و اینجاست که ماهيتِ نشانه‌ای سبک زندگی شکل می‌گيرد. سبک زندگی مسئله‌ای است که در اتصال نشانه‌شناسی به آن، هم می‌تواند از گستره کافی در پيکره‌های مطالعاتی برخوردار باشد و هم می‌توان الگوهای مختلف نشانه‌شناسی را در حيطه آن به‌کار گرفت. در محورهای مختلف هم‌اندیشی، با وجود تنوعی که ديده می‌شود، يک پرسش کلی وجود دارد: سبک زندگی در مسير نشانگی خود از چه سازوکاری بهره می‌جويد و نشانه‌های سبک زندگی چگونه در نظام‌های نشانه‌ای مختلف بازنمود می‌يابند و فعال می‌شوند. مجموعه مقالات پیش‌رو دربردارنده نُه مقاله ارائه شده در هم‌اندیشی نشانه‌شناسی سبک زندگی و هنر است که در پی بررسی نشانه‌شناختی سبک‌های زندگی در عصر مدرن و تحلیل موشکافانۀ نقاط اشتراک و افتراق آنهاست.

شناسه محصول: 527 دسته: برچسب:

مشخصات کلی

شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر

نوع فایل