مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب الدین سهروردی


طاهره كمالی زاده

450,000 ریال

این کتاب در سه بخش و چهارده فصل تدوین شده است. بخش اول با عنوان «سهروردی و حکمت اشراق» به معرفی سهروردی و حکمت بحثی- ذوقی وی و نیز قاعدۀ مشرقیه «نور و ظلمت» می‌پردازد. بخش دوم با عنوان «معرفت شناسی اشراقی»در هفت فصل مجموﻋﻪاي از مباحث معرفت شناسی اشراقی را ارائه ﻣﻲدهد؛ از جمله بررسی علم اشراقی، معرفی نفس و ادراکات آن، نظریه ابصار اشراقی، بررسی عالم مثال و ادراک خیالی، ادراک عقلی، مشاهده و اشراق و در نهایت راز آموزی فرشته. بخش سوم نیز به «مبانی حکمی هنر اشراقی» اختصاص دارد.با عنوان به تعریف و بررسی جایگاه هنر در حکمت اشراق و ارتباط آن با حکمت، تعریف مفهوم زیبایی و عشق و مفهوم لذت و در فصل آخر به بررسی رمز در هنر دینی و سنتی و نورپردازی در اندیشه اشراقی ﻣﻲپردازد. در کتاب حاضر نویسنده سعی دارد با توجه به متون دست اول اشراقی آراء و اندﻳﺸﻪهای اشراقی را بررسی کند. سپس شروﺡ اشراقی آن متون و آثار متفکران تأثیر گذار در اندیشه اشراقی سهروردی را مورد مطالعه قرار دهد.

شناسه محصول: 332 دسته:

مشخصات کلی

وزن 249 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر