,

فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی جلد اول (اصطلاحات و مفاهیم)


سید محمد بهشتی و مهرداد قیومی

550,000 ریال

جلد اول فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی به اصطلاحات و مفاهیم اختصاص دارد. در این فرهنگنامه به‌ منظور دسترسی آسان به منابع پیشین و ساماندهی دوباره و عرضه آثار مورد نیاز محققان تاریخ معماری و شهرسازی، به شناسایی و گزینش مدخل‌های مرتبط با معماری و شهرسازی از میان هزاران مدخل در کتاب‌های مرجع فارسی پرداخته شده است. مراجع مذکور شامل کتاب‌های عمومی لغت فارسی، دانشنامه‌های عمومی فارسی و دانشنامه‌های تخصصی فارسی است که بر مبنای نگرش دانشنامۀ ایرانشهر به معماری و شهر و تاریخ معماری طی پژوهشی دو ساله، مدخل‌های مربوط به معماری و شهرسازی ایرانشهر از میان آنها برگزیده و در کنار هم گرد آمده است. در این فرهنگ‌نامه نه‌تنها آثار تاریخ معماری و شهر، بلکه آثار از میان رفته، پدیدآورندگان، اصناف مربوط به معماری، اصطلاحات معماری، اصطلاحات فقهی و حقوق ذیربط، واژگان مربوط به مدیریت آثار معماری، افعال و مصادر ذیربط، مثل‌ها و کنایه‌هایی که مدلول آنها مکانی واقعی یا تصوری است نیز در زمرۀ مداخل آمده‌اند.

مشخصات کلی

شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر

نوع فایل