فرار از مدرسه بررسی احوال وآثار محمدکریم پیرنیا از منظر تاریخ پژوهی معماری ایران


محمدمهدی عبداله زاده

900,000 ریال

در طی سالیان، مدح بی حساب پیرنیا یا بهره گیری ابزاری از او از یک سو و نقد منصفانۀ او از سوی دیگر، چهرۀ او و اندیشه اش را معوج و پنهان و غبارآلود کرده است. برای اینکه این چهره آشکار شود، باید با پیرنیا همدل شد؛ باید موقعیت او را درک کرد؛ درد او را فهمید؛ و راه او و ادب راه پیمودن او را کشف کرد. در این صورت است که نقد و سنجش او و پیش تر رفتن از او ممکن خواهد شد. کتاب حاضر در زمرۀ نخستین تلاش ها برای فهم و نقد پیرنیا به چنین شیوه ای است.امیدوارم این قبیل تحقیق ها دربارۀ کلیات و جزئیات اندیشۀ پیرنیا و همۀ پروژه های کامل و ناقص او ادامه یابد و راهی برای ایجاد نشاط در تحقیق دربارۀ معماری ایران و گذشتۀ آن گشوده شود.

شناسه محصول: 525 دسته:

مشخصات کلی

وزن 422 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر