عکس مهرویان، خیال عارفان (مفهوم شناسى خیال در آراى مولانا)


450,000 ریال

حسن بلخاری قهی(۱۳۴۱ ش ) نویسنده، پژوهشگر و مدرس ایرانی فعال در زمینه فلسفه هنر و حکمت شرق است . حیطه اصلی مطالعات و تحقیقات وی بیشتر در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی و حکمت هنر شرق است که در این زمینه ها کتاب های متعددی تالیف و ترجمه کرده است . کتاب حاضر که به مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا می پردازد و به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا توسط فرهنگستان هنر منتشر شده، در سه بخش اصلی تنظیم گردیده است .دربخش اول تبارشناسی اصطلاح خیال درقرآن واحادیث،خیال درفلسفۀیونانی و خیال درحکمت اسلامی مورد بحث قرارگرفته است.رویکرد غالب در این بخش، تاریخی و در واقع گذری کوتاه و ضروری بر پیشینه بحث برای ورود به عرصه آرای مولانا درباره خیال است. بخش دوم که مقالۀ ارائه شده درکنگره بین المللی مولانا است شامل نقد روش شناختی تفاسیر نگاشته شده برآرای مولاناست،تفاسیری که تقریباً به صورت کامل تحت سیطرۀ اندیشه های ابن عربی است،درحالی که تاریخ نه تنها ازتأثیرپذیری مولانا ازابن عربی سخنی نمی گوید بلکه حتی خلاف آن به نظر می آید . بخش سوم باتأمل درزندگی مولانا، رویکرد وی به فلسفه و فلاسفهرا مورد بحث قرارداده است و درادامه ، به وجه معرفت شناختی و کیهان شناختی خیال در مثنوی می پردازد . سپس«خیال عارفان»که به تعبیر مولانا،عکس زیبارویان و مه رویان بُستان حقایق قدسی است، درکنار ولایت تکوینی اولیای حق،خیال، همچون و هم و در نهایت خیال شمس مولانا مورد بحث و تحقیق قرارگرفته است.

شناسه محصول: 460 دسته:

مشخصات کلی

شابك

مترجم

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر