جلدسازی ایرانیان؛ از سلجوقیان تا قاجار


مصطفی رستمی

1,600,000 ریال

نگارنده در پژوهش پیشرو کوشیده است ضمن بررسی اجمالی تجلید و جایگاه آن در تمدن ایران،تحولات هنر جلدسازی و تغییرات و تحولات خاص هنر تجلید را در دوره های مختلف تاریخی جست و جو و گونه های مختلف جلدهای ایرانی را از سه منظر ابزارها و مواد و مصالح، فن ساخت، و طرحو نقش (به عنوان شاخص مطالعات میدانی و قیاسی جلدهای منتخب) دسته بندی و شناسایی کند؛ بهطوری که علاقه مندان می توانند با مطالعه جامع ترین داده های ارائه شده دربارۀ هنر تجلید یا کتاب سازی به شناختی ارزشمند از این هنر اصیل ایرانی برسند.عناوین پنج فصل کتاب حاضر عبارتند از: تجلید و جایگاه آن در تمدن ایران؛ تحولات ساختاری مواد ومصالح تجلید در تمدن ایران (در دوران سلجوقیان،ایلخانیان، تیموریان، صفویه و قاجاریه) ؛ نقشها و طرحهای تجلید در تمدن ایران؛ گونه شناسی تجلید در تمدن ایران؛ و تأثیر جلدسازی ایرانیان بر تجلید دیگر سرزمینها. همچنین در انتهای کتاب علاوه بر فرهنگ واژگان تجلید، فهرستی از استادان تجلید دردورۀ سلجوقیان تا پایان قاجار نیز آورده شده است.

شناسه محصول: 337 دسته:

مشخصات کلی

وزن 845 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر