اقتصاد هنر ایران (مجموعه مقالات)


به کوشش دکتر مریدی

1,700,000 ریال

مجموعه حاضر حاصل دستاوردهای ارائه شده در همایش اقتصاد هنر ایران است که به منظور توسعۀ نظری اقتصاد هنر و مطالعۀ میدانی در بازار هنر ایران برگزار شد. در این همایش با پرسش دربارة ابعاد مختلف اقتصاد هنر سعی شده تا گزارشهای تازه و واقعگرایانه ای از وضعیت بازار هنر ایران به دست آید، از این رو در بخشی از مقالات به روندها و رویکردهای بازار هنر پرداخته شده و در برخی دیگر کلیت بازار هنر مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که اقتصاد هنر از یک سو به جنبه های اقتصادی، همچون تولید، ستانده، اشتغال، و عایدی کالاهای فرهنگی و هنری و از سوی دیگر به جنبه های اجتماعی، مانند تقاضای فرهنگی، دسترسی، انتخابهای ذوقی، و ترجیح مصرف کننده مربوط است، در برنامه-ریزی اجتماعی و مباحث توسعۀ فرهنگی باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد و هنر پرداخت، از این رو، برخی از مقالات با رویکردی مدیریتی به اقتصاد و بازار هنر پرداخته است و برخی دیگر به تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت معنوی اختصاص یافته اند. امید است این مجموعه بتواند به توسعۀ حوزۀ نظری اقتصاد هنر و گسترش مطالعات میدانی در اقتصاد هنر ایران کمک کند.

شناسه محصول: 408 دسته:

مشخصات کلی

وزن 780 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر