اسناد معماری ایران (دفتر دوم) کتابچه املاک اینجوی فارس (قرن هشتم)


مصحح: افشار و شیخ الحكمایی

360,000 ریال

دفتر دوم اسناد معماری ایران به معرفی نسخه‌ای اختصاص دارد که که بر صفحۀ نخست آن عنوان وقف‌نامۀ مدرسۀ هاشمی نوشته شده است، ولی موضوع آن املاک اینجو و موقوفات این خاندان در فارس است. این نسخه هم اکنون در کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی در قم به شماره ۹۲۲۰ محفوظ است. وقف‌نامه‌ها در ميان اسناد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و مي‌توان گفت وقف‌نامۀ هر بنا يا مجموعه معماري شناسنامه و اساسنامه‌اي است كه جزئي‌ترين اطلاعات مربوط به آن اثر را در خود دارد. در اين جلد براي تسهيل در جست‌وجو در محتواي سند مذکور نمايه‌هایی شامل آيات، احاديث، كسان، جای‌ها، جای‌های مبهم در حروف نخست، نوع جای‌ها، فهرست واژگان معماري، احداث و بازسازی آثار معماری، ابنیۀ موقوف علیها، نمايه مشاغل و مناصب، عناوین و القاب، سالهای متن، ایام و مواقع، جملات دعايي تهيه و در پايان کتاب چند نمونه از تصاویر نسخۀ خطی براي آشنايي با نمونه خطوط آورده شده است.

شناسه محصول: 252 دسته:

مشخصات کلی

وزن 475 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر