آموزش و پرورش آینده ؛ بازخوانی آموزش و پرورش ایران در آستانۀ قرن پانزدهم شمسی

Availability:

13 در انبار


به اهتمام فرهنگستان‌های چهارگانۀ جمهوری اسلامی ایران

7,000,000 ریال

13 در انبار

نقش آموز ش وپرورش در تربیت کودکان و نوجوانان نقشی بیبدیل و تأثیرگذار است؛به همین سبب کشورهایی که رشد و پیشرفت را از اهداف خود میدانند، در نخستینگام برنامه‌ریزی فرهنگی، به ارتقای وضعیت تعلیم و تربیت از طریق ساختار آموزشرسمی میپردازند.فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، با آگاهی از این مهم و با هدف استفادهاز نظر متخصصان تعلیم و تربیت، پس از بررسی وضعیت کنونی نظام آموزشی،لازم دانستند در گام نخست تألیف کتابی را طراحی و برنامه‌ریزی کنند که اکنون باعنوان آموزش وپرورش آینده؛ بازخوانی آموزش وپرورش ایران در آستانۀ قرن پانزدهمشمسی در اختیار سیاستگذاران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. ازآنجاکه بازنگریاندیشه‌ها و اهداف کلان آموزشوپرورش ایران، در پی تغییرات متعدد نظام آموزشی،نیازمند بررسی همه‌جانبه است و از طرفی، رسیدن به آیندۀ مطلوب بدون بازخوانینقادانۀ تجارب زیستۀ گذشته، ناممکن خواهد بود یا در صورت امکان یافتن، نقصانو کاستی در آن راه خواهد یافت، این مجموعه می‌کوشد با نگرشی چندسویه بهموضوع آموزش وپرورش در جهت بهبود ساختار آموزش عمومی پیش از دانشگاه،پیشنهادهایی برای تصمیم‌سازان، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران تدارک ببیند.

شناسه محصول: 554 دسته:

مشخصات کلی

وزن 700 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر