آثار منتشر شده

نمایش بیشتر
فن جمیل - زندگی و آثار استاد علی محمد اصفهانی(کاشی ساز و نقاش دوره قاجار)

فن جمیل – زندگی و آثار استاد علی محمد اصفهانی(کاشی ساز و نقاش دوره قاجار)

استاد علی محمد اصفهانی از هنرمندان دورۀ قاجار است. او...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
فلسفه هنر و زیبایی شناسی

کتابشناسی توصیفی

اثر حاضر با عنوان کتاب‌شناسی توصیفی فلسفۀ هنراولین کتاب‌شناسی مستقل...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
فلسفه هنر و زیبایی شناسی

نقد هنر-هنر در دانشنامه بریتانیکا ۱

نقد هنر از جمله حوزه‌هایی است که تاریخ طولانی و...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
فلسفه هنر و زیبایی شناسی

مقالات نشانه شناسی سبک زندگی وهنر- مجموعه مقالات هم اندیشی

طيف وسيعی از مسائل جامعه ما، به حوزه‌ای بازمی‌گردد که...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
513

آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر (۶) هایدگر در قابی دیگر

کتاب حاضر، از مجموعۀ اندیشمندان معاصر «در قابی دیگر» است...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب دانشنامۀ زیبایی‌شناسی آکسفورد (1) زیبایی، زشتی، گروتسک، به چاپ رسید

دانشنامۀ زیبایی‌شناسی آکسفورد (۱) زیبایی، زشتی، گروتسک

زیبایی و زشتی از مفاهیم اساسی اما بحث‌انگیز حوزۀ فلسفۀ...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب دانشنامۀ زیبایی‌شناسی آکسفورد (2) زیبایی‌شناسی تجربی، عصب‌زیبایی‌شناسی، علم، به چاپ رسید

دانشنامۀ زیبایی‌شناسی آکسفورد (۲) زیبایی‌شناسی تجربی، عصب‌زیبایی‌شناسی، علم

کلیشه‌های رایج عموماً مؤید تقابل علم و هنرند. این کلیشه‌ها...
مشاهده قیمت