آثار منتشر شده

نمایش بیشتر
کتاب درآمدی بسیار کوتاه بر شوخی ؛ مروری فلسفی منتشر شد

درآمدی بسیار کوتاه بر شوخی ؛ مروری فلسفی

فیلسوف تحلیلی معاصر نوئل کارول در کتاب درآمدی بسیار کوتاه...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
هنرهای صناعی

چینی‌مآبی در هنر اسلامی ؛ هنر دوره مغول

این کتاب مصور نگاهی اجمالی به تعامل هنری ایران و...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
مجموعه مقالات

آموزش و پرورش آینده ؛ بازخوانی آموزش و پرورش ایران در آستانۀ قرن پانزدهم شمسی

نقش آموز ش وپرورش در تربیت کودکان و نوجوانان نقشی...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
معماری و شهرسازی

بنیادهای فهم تاریخ معماری ؛ درس‌نامه‌ای میان‌رشته‌ای

هدف اصلی این کتاب آشنا کردن دانشجو و پژوهشگر با...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کلیات و تاریخ هنر

هنر و مسکوکات موحدون

«موحد» نامی است که ابن‌تومرت بر پیروان خود نهاده بود...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب اندیشیدن با هنر، بازاندیشی انتقادی فرهنگ امروز ایران به چاپ رسيد

اندیشیدن با هنر، بازاندیشی انتقادی فرهنگ امروز ایران

«اندیشیدن با هنر» «تحلیل فرهنگی» است، تحلیلی از جامعه و...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب هنر هوش مصنوعی منتشر شد

هنر هوش مصنوعی

در سال‌‌های اخیر، هوش مصنوعی منجر به تقویت وسیع توانایی‌‌های...
مشاهده قیمت