آثار منتشر شده

نمایش بیشتر
کتاب اندیشیدن با هنر، بازاندیشی انتقادی فرهنگ امروز ایران به چاپ رسيد

اندیشیدن با هنر، بازاندیشی انتقادی فرهنگ امروز ایران

«اندیشیدن با هنر» «تحلیل فرهنگی» است، تحلیلی از جامعه و...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب هنر هوش مصنوعی منتشر شد

هنر هوش مصنوعی

در سال‌‌های اخیر، هوش مصنوعی منجر به تقویت وسیع توانایی‌‌های...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب هنر مانوی در مجموعه‌های برلین به چاپ رسيد

هنر مانوی در مجموعه‌های برلین

هنر مانوی فرزند راستین کسی است که ژرف‌نگر بود و...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
هنرهای اسلامی ؛ ادبیات، موسیقی، نمایش، تجسمی  از  مجموعه  هنر در دانشنامه بریتانیکا منتشر شد

هنرهای اسلامی ؛ ادبیات، موسیقی، نمایش، تجسمی – هنر در دانشنامه بریتانیکا ۴

هنرهای اسلامی، هنرهای ادبی، نمایشی، و تجسمی جمعیت عظیم خاورمیانه...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب جوهرۀ مکان به چاپ رسيد

جوهرۀ مکان

این کتاب رویکردهای جهانی در باب پیوند معماری (مکان) با...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
هنرهای تجسمی

حسین طاهرزاده بهزاد

کتاب حسین طاهرزاده بهزاد ذیل پژوهش در احوال و آثار...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
کتاب مسجد سنجیده قزوین به چاپ رسيد

مسجد سنجیده قزوین

مسجد سنجیده قزوین مسجد سنجیده قزوین بنایی در کنارِ راه...
مشاهده قیمت
نمایش بیشتر
هنرهای تجسمی

حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی و تجلیات آن بر هنر انقلاب اسلامی ایران

حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی و تجلیات آن...
مشاهده قیمت