آثار در دست اقدام

ردیف عنوان مؤلف مترجم توضیحات
۱ مرقع گلشن موجود در کاخ گلستان ـــــــ اصلاح رنگ
۲ تعامل مرمت و تاریخ معماری در ایران ذات‌الله نیک‌زاد ـــــــ ارسال ماکت به معاونت پژوهشی و هنری برای تأیید
۳ خشت و کلام سعید طهرانی‌زاده ـــــــ در مرحلۀ صفحه‌آرایی
۴ جامعه‌شناسی استعارة لنز انتقادی در عکاسی هنری ایران حامد طاهری‌کیا ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۵ زیر ساخت سبز راهبردی برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رضا رامیار ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۶ شهرهای تاریخی: حوزه شرقی تمدن ایران زمین سید محمد جعفر یاحقی ـــــــ بازبینی نهایی معاونت پژوهشی و هنری
۷ ربط تغییرات موسیقی قطب‌نایی درویش عثمان دده مولوی سیدمحمدتقی حسینی در مرحلة صفحه‌آرایی
۸ مجموعه مقالات شهر سوخته سیدمنصور سیدسجادی ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۹ سیاست‌گذاری در مطالعات طراحی بابک امرایی ـــــــ بازبینی نهایی نویسنده و طراحی جلد
۱۰ مجموعه مقالات همایش فرش، سنت، هنر معاونت پژوهشی و هنری ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۱۱ دیباچه‌نویسی بر مرقع؛ تاریخ‌نگاری هنر در ایران قرن دهم/شانزدهم دیوید ج. راکسبرو حنیف رحیمی‌پردنجانی در حال صفحه‌آرایی
۱۲ هنر و ابژههایش ریچارد ولهایم مریم خدادادی در مرحلة ویرایش
۱۳ مناره‌ها جاناتان بلوم مهدی طاهری در مرحلة صفحه‌آرایی
۱۴ تدوین برنامه راهبردی مکانهای سوم در محدودة مرکزی شهر تهران مریم فراش‌خیابانی ـــــــ ارسال ماکت برای تأیید معاونت پژوهشی و هنری
۱۵ جندق کهن مریم حیدری ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ تذکره مجمعالخواص صادقی بیک افشار عبدالرسول خیام پور در مرحلة ویرایش
۲۲ درک انیمیشن پل ولز فاطمه حسینی‌شکیب در دست ترجمه
۲۳ زیبایی و اسلام؛ زیباییشناسی در هنر و معماری اسلامی والری گونزالس حمیدرضا بسحاق در دست ترجمه
۲۴ زیباییشناسی آلمانی؛ مفاهیم بنیادین از باوگارتن تا آدرنو ویراستاران: ج.د. مینینگر ـ جیسون مایکل پک مشیت علایی در دست ترجمه
۲۵ آموزش هنر سرویراستار: لورا برسلر محمود مهرمحمدی در دست ترجمه
۲۶ فلسفة زیبایی‌شناسی اسوالد هنفلینگ بابک محقق در دست ترجمه و بازبینی
۲۷ زیباییشناسی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

راجر اسکروتن و تامس مانرو مجید پروانه‌پور در مرحلة صفحه‌آرایی
۲۸ عیار بیست؛ هنر زرگری شهر یزد محمدحسین صالحی ـــــــ تنظیم قرارداد
۲۹ سرودهای ملی کشورهای جهان پویان آزاده ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۳۰ ورقه و گلشاه سمیه محمدزاده مقدم ـــــــ تنظیم قرارداد
۳۱ فلسفه هنر

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

چان هاسپرس مجید پروانه‌پور در مرحلة صفحه‌آرایی
۳۲ مجسمه و مجسمهسازی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

لئونارد راجرز ـ رمون بلوک کیانوش تقی‌زاده‌انصاری در دست  ترجمه
۳۳ طراحی- نقاشی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

هریبرت هوتر – پیتر اوون نسرین طباطبایی در مرحلة صفحه‌آرایی
۳۴ کمدی، حماسی و تراژدی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

سایروس هوی ، آتسو هیکو یوشیدا ، لپوناردو کنورسی رامین کریمیان در دست ترجمه
۳۵ مدرنیسم و پست مدرنیسم

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

سونال کولا ـ چارلز آلتیری علیرضا اسماعیل‌زاده برزی در دست ترجمه
۳۶ نظریه‌پردازی اقتباس کامیلا الیوت نازنین اردوبازارچی در مرحلة بازبینی مجدد توسط مترجم
۳۷ پانورامای ایران از انزلی تا روسیه آدل آدامووا و گالینا پرینتسیوا پاکتچی در دست ترجمه
۳۸ استادان نسخ ایرانی حمیدرضا قلیچ‌خانی ـــــــ در مرحلة بازبینی مؤلف
۳۹ مرقع نی‌نامه جامی ـــــــ ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۴۰ مرقع نقاشی و خوشنویسی بخارا ـــــــ ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۴۱ مروارید و مرواریددوزی  سوسن بیانی ـــــــ بازنگری بوسیلة مؤلف
۴۲ دانشنامة زیباییشناسی یونان و روم ویراستاران: پی‌یر دتره – پنه لوپه مورای جمعی از مترجمان پیگیری برای مترجم
۴۳ دانشنامه زیباییشناسی (با ویراست جدید) افزودن۳۰مقاله و تغییرات کلی بریس گات و مك آیورلوپس جمعی از مترجمان پیگیری برای مترجم
۴۴ شوخی؛ درآمدی کوتاه نوئل کارول صالح طباطبایی در دست ترجمه
۴۵ نقاشیهای توکل اسماعیلی (مش  اسمال) زهرا شیخ‌الحکمایی
۴۶ در جستجوی آداب و آبادانی در مکتب معماری یزد محمدرضا اولیاء ـــــــ
۴۷ ترجمة مجموعه مقالاتی دربارة مسجد پیامبر (ص) گروه مؤلفان به کوشش:

سیدامیر کوشه‌ای

۴۸ تاریخ‌نویسی در فیلم ویلیام گاین ـــــــ
۴۹ مرقع بهرام میرزا

(موجود در کتابخانة استانبول)

۵۰ شاهنامة بایسنقری
۵۱ قرآن به خط شاه محمود نیشابوری (نسخة استانبول)
۵۲ مطالعه هنر بودایی: راهنمای تصویری نشانهها و نمادهای بودایی (مشترک با پژوهشکده) مِهِرمَک آرتِر آرش کلانتری طراحی جلد
۵۳ تجدد و نوگرایی در هنر صفوی (مشترک با پژوهشکده) یعقوب آژند ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۵۴ نقش برجستههای ساسانی (مشترک با پژوهشکده) برونو اورلا ایلناز رهبر در مرحلة ویرایش

آثار تجديد چاپي در دست اقدام

۵ درآمدی بر فلسفة هنر نوئل کارول صالح طباطبایی
۶ مکتب نگارگری هرات یعقوب آژند ـــــــ
۷ رضا عباسی اصلاحگر سرکش یعقوب آژند ـــــــ
۸ فلسفة هنر در عشقشناسی ملاصدرا سیدمهدی امامی‌جمعه ـــــــ
۹ دائوی نقاشی مای مای سه امیر مازیار
۱۰ سبکشناسی خوشنویسی قاجار علیرضا هاشمی‌نژاد ـــــــ
۱۱ خوشنویسی اسلامی شیلا بلر ولی‌الله کاووسی
۱۲