آثار در دست اقدام

رديف عنوان مؤلف مترجم
۱ مرقع گلشن موجود در کاخ گلستان …………………
۲ مجسمه- مجسمه سازي غرب / از مداخل دايره المعارف بريتانيکا لئونارد راجرز و رمون بلوک کيانوش تقي زاده انصاري
۳ طراحي- نقاشي / از مداخل کتاب دايره المعارف بريتانيکا هريبرت هوتر – پيتر اوون نسرين طباطبايي
۴ استادان نسخ ايراني حميدرضا قليچ‌خاني …………………
۵  کمدی، حماسی و تراژدی / از مداخل دايره المعارف بريتانيکا سایروس هوی ، آتسو هیکو یوشیدا ، لپوناردو کنورسی رامین کریمیان
۶ خشت و کلام سعيد طهراني زاده …………………
۷ تذکره مجمع‌الخواص صادقي بيک افشار عبدالرسول خيام پور،سعيد فرماني
۸ تاریخ عکاسی، عکاسی خیابانی، از مدخل دایرةالمعارف بریتانیکا گراند برگ، بلومبرگ مسعود ابراهیمی مقدم
۹ دانشنامه زيبايي شناسي (با ويراست جديد) افزودن ۳۰مقاله و تغييرات کلي در کتاب بريس گات و مك آيورلوپس جمعي از مترجمان
۱۰ مجموعه آثار هنري موزه مقدم …….. …………………
۱۱ چینی‌مآبی در هنر اسلامی یوکاکادوئی امین خسروی
۱۲ مدرنیسم ، پست مدرنیسم؛ از مجموعه دایرةالمعارف بریتانیکا سونال کولا ،  چارلز آلتیری علیرضا اسماعیل‌زاده برزی
۱۳ نقاشی چینی دریافت روح طبیعت با قلم‌مو لین تسه مترجم زهرا دستان
۱۴ مرواريد و مرواريددوزي سوسن بياني …………………
۱۵ هنر و ابژه­ هايش Richard Wollheim مريم خدادادي
۱۶ نزهةالارواح بتطریب الاشباح یعقوب بن محمد حنفی بهروز امینی
۱۷ مجموعه مقالات همايش عکاسي قاجار به کوشش: محمدرضا طهماسب‌پور …………………
۱۸ زيبايي شناسي از منظر نجم الدين کبري احمد پاکتچي …………………
۱۹ زيبايي شناسي/ از مداخل دايره المعارف بريتانيکا اثر راجر اسکروتن و تامس مانرو مجيد پروانه پور
۲۰ فلسفه هنر/ از مداخل دايره المعارف بريتانيکا اثر چان هاسپرس مجيد پروانه پور
۲۱ درک انیمیشن پل ولز فاطمه حسینی‌شکیب
۲۲ هنر مانوی در مجموعه های برلین سوزانا گولاچی سونیا میرزایی
۲۳ هنرهای اسلامی/از مداخل دايره المعارف بريتانيکا اولگ گرابار ولی الله کاووسی
۲۴ زیبایی شناسی آلمانی : مفاهیم بنیادین از باومگارتن تا آدرنو مینینگر و جیسون مایکل مشیت علایی
۲۵ آداب معنوی در هنرهای اسلامی محمد علی رجبی …………………
۲۶ زیبایی و اسلام : زیبایی شناسی در هنر و معماری اسلامی والری گونزالس حمیدرضا بسحاق
۲۷ ربط تغییرات : قطب ناییی درویش عثمان دده مولوی تصحیح سید محمد تقی حسینی …………………
۲۸ فلسفه زیبایی شناسی – اسوالد هنفلینگ بابک محقق زاهد …………………